เตือนสิงห์อมควัน! มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามกฎหมายจำคุกสูงสุด5ปี

13393301_10153419489332202_842424057_n

 

มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครอง เป็นความผิดตามกฎหมาย เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของที่ต้องห้ามนำเข้า หากผู้ใดรับไว้โดยประการใดซึ่งของที่ต้องห้ามนำเข้า มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปีและโทษปรับด้วยครับ

13436105_255145064851106_743029202_n

ecigarettes1

เพจ กฎหมายอาสา ช่วยเหลือประชาชนบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม

333

13296305_1163909223648822_810218858_n

 

 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
มาตรา 27 ทวิ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจํากัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องก็ดีหรือเป็นของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อจํากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดีมีความผิดต้องระวาง โทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจําทั้งปรับ

edu2

13278004_768999193236632_1125610465_n

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
ข้อ 3 ให้สินค้าตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
ข้อ 4 ให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจัก

tnews_1408360992_4889

13246006_1627011920956740_1602426064_n

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ