แรงงานพม่าโวย! ชี้คนไทยเห็นแก่ตัว เรียกค่าแรงขั้นตํ่า300 บาท สิทธิรักษาพยาบาลฟรี

13501834_1063916377026767_3185134795017239832_n

แรงงานพม่าโวย ! ชี้ คนไทยเห็นแก่ตัว ! หลังชาวไทยไม่เห็นด้วย กับกรณี นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ได้ยื่น 5 ข้อเสนอถึงรัฐบาลไทยให้พิจารณา และ 12 ข้อเสนอทั้ง ที่แรงงานพม่า ยื่นถึง นางอองซาน ซูจี ให้เรียนถึงรัฐบาลไทย

อันได้แก่

1. ขอให้เปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามรอบใหม่ อ้างยังมีแรงงานต่างด้าว ที่ผิดกฎหมายและลักลอบทำงานในไทย ประมาณ 1 – 2 ล้านคน โดยให้รัฐบาลเมียนมาร์ จัดส่ง ทีมเจ้าหน้าที่และจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า ร่วมกับทางการไทย เพื่อให้สามารถออกเอกสารรับรอง

13511061_1063916303693441_6630081529664221074_n

สถานะและสัญชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยออกเป็นหนังสือแสดงตัวบุคคล ซึ่งไม่ใช่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ก่อน และออกเป็นพาสปอร์ต ภายหลัง ทั้งกลุ่มแรงงานเมียนมาร์ ที่จดทะเบียนใหม่ และกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติ

2. ขอให้รัฐบาลไทยบังคับใช้กฎหมาย ให้นายจ้างไทยจ่ายค่าจ้าง ตามข้อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท เนื่องจากขณะนี้นายจ้างบางส่วน ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และจังหวัดต่างๆ ยังจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าวันละ 300 บาท

3. ขอสิทธิแรงงานเมียนมาร์ ที่มีบัตรสีชมพู สามารถเดินทางไป ยังจังหวัดต่างๆ ได้ โดยไม่ถูกจำกัดการเดินทาง อยู่ในจังหวัด ที่ทำงานเท่านั้น

13466345_1063916293693442_6859842118131915692_n

4. ขอให้ลงนาม MOU ระหว่างทางการไทยกับเมียนมาร์ ในการนำเข้าแรงงาน มาทำงานในไทย โดยผ่านระบบรัฐต่อรัฐ ไม่มีกระบวนการนายหน้า เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์

5.ขอให้ทางการไทยดูแล บุตรหลานแรงงานเมียนมาร์ ให้ได้รับการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งสามารถเทียบโอน วุฒิการศึกษาระหว่างไทยกับเมียนมาร์ได้

และในขณะเดียวกันแรงงานชาวเมียนมาร์ ได้ยื่น 12 ข้อเสนอถึง นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อให้ นางอองซาน ซูจี นำข้อเสนอทั้ง 12 ข้อ เรียนถึงรัฐบาลไทย โดยในข้อเสนอ ทั้ง 12 ข้อ ได้แก่

1. เรียกร้องค่าแรงขั้นตํ่าวันละ 300 บาท ตามที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ประกาศเป็นนโยบาย

2. สิทธิการในการรักษาพยาบาลฟรี แรงงานชาวเมียนมาร์ สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐได้ อย่างเท่าเทียมกับคนไทย

3. แรงงงานชาวเมียนมาร์สามารถเข้าระบบประกันสังคมและสามารถใช้ประกันสังคมได้ อย่างเท่าเทียมกับคนไทย

4. เสนอให้รัฐบาลไทยออกหนังสือเดินทางสำหรับเด็กผู้ติดตาม

5. ให้หน่วยงานราชการของไทย แก้ไขปัญหาการออกหนังสือเดินทาง หรือ หนังสือเอกสารสำคัญ ที่ใช้เวลานานและล่าช้า

6. ลูกเรือประมงชาวเมียนมาร์ ต้องได้รับสิทธิ์เท่าเทียม กับแรงงานไทย และ แรงงานทั่วไป

7. ให้รัฐบาลไทยช่วยแก้ปัญหา กรณี เจ้าหน้าที่รัฐของไทย รีดไถ ข่มเหง เรียกเก็บคาผ่านทาง แก่ แรงงานชาวเมียนมาร์

8. เสนอให้แรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ทำหนังเดินทางได้

9. ให้รัฐบาลไทยดำเนินคดีกับเจ้าของกิจการ (นายจ้างไทย) ที่ปล่อยแรงงานชาวเมียนมาร์ทำงานผิดกฏหมาย

10. รัฐบาลไทย จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างแรงงาน ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

11. รัฐบาลไทย ต้องจัดการศึกษาที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศให้ได้ และ เด็กชาวเมียนมาร์ ที่พักเพิงอยู่ในประเทศไทย จะต้องได้รับสิทธิ์การศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กไทย

12. ให้รัฐบาลไทย จัดสวัสดิการกับแรงงานเมียนมาร์ ที่สูงอายุ

13516153_1063916360360102_6835877825466068102_n 13528999_1063916307026774_894090281748573106_n

ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากมีข้อเสนอต่าง ๆ เกิดขึ้นสงผลให้ประชาชนชาวไทยไม่พอใจ และ วิพากษ์วิจารณ์ กับข้อเสนอของ นางอองซาน ซูจี และข้อเสนอของแรงงานชาวเมียนมาร์ เป็นอย่างมาก และในเวลาต่อมา มีแรงงานชาวเมียนมาร์ จำนวนมากเช่นกัน

ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าประชาชนชาวที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของพวกเขา โดยแรงงานชาวเมียนมาร์ได้เปิดเผยว่า คนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว ว่า เป็นพวกเห็นแก่ตัว

ที่มา เพจ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น

ข่าวฮอตน่าสนใจ