ดร.ณัฐณิชาช์  เพิ่มทองอินทร์  ผู้มีหัวใจรัก หลงใหลเสน่ห์ผ้าไทยสะสมไว้เป็นร้อยผืน  ใส่ผ้าไทยเดินสายทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อกราบสักการะ พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน   33,902 วัด เพื่อเป็นพุทธบูชา

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ทรงเล็งเห็นในคุณค่าความงดงามของผ้าทอไทย …และทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันล้ำค่านี้อย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบัน ผ้าทอไทยจะเป็นที่นิยมในวงกว้างมากขึ้น แต่พระองค์ท่านก็มิได้ทรงหยุดส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ผ้าทอไทยกันมากๆ เพื่อให้ครอบคลุมไปถึงคนทุกเพศทุกวัย  ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  มีการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ปลุกกระแสนิยมไทยคึกคัก  ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขจวบจนปัจจุบัน ได้ปลุกกระแสความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยแก่คนไทยทั้งชาติ ซึ่งเป็นงานเดียวที่ทั้งคนรุ่นใหม่ ยุคดิจิทัล และคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย สามารถเพลิดเพลินไปด้วยกัน รวมทั้งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติ และที่สำคัญได้กระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะการแต่งกายชุดไทย

ดร.ณัฐณิชาช์ กล่าวว่า   เนื่องจากปัจจุบันผู้คนหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบไทยแล้ว เพราะคิดว่าการแต่งกายด้วยผ้าไทยนั้นล้าสมัย การแต่งกายตามกลุ่มชาติตะวันตกนั้นทันสมัย จึงทำให้การแต่งกายด้วยผ้าไทยในแบบไทยๆค่อยๆเลือนหายไป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยงดงามและมีเอกลักษณ์ ควรแก่การอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหาย เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9   ที่ต้องการให้คนไทยมีชุดประจำชาติไว้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่คุณค่าผ้าไทยและเอกลักษณ์การแต่งกายไทยที่ใช้ผ้าเพียงผืนเดียว สามารถนำมานุ่ง ห่ม จับ จีบ จนกลายเป็นชุดที่ประณีตงดงาม โดดเด่น และมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก เหล่านี้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่ลูกหลานควรร่วมกันอนุรักษ์หวงแหนและรักษาไว้ให้คงอยู่     จึงอยากศึกษาการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยเชื่อว่าการนุ่งห่มจับจีบผ้านั้นยังสามารถนำมาปรับใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมัย และมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

“จากที่สมัยก่อนต้องออกงานตามสามี การแต่งกายเพื่อออกงานเราก็นิยมใส่ผ้าใส่ ใส่ผ้าไหมออกงาน และเราก็ได้มีผ้าไหมทุกจังหวัดไว้ครอบครอง  ผ้าไหมของประเทศไทยเราก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค เช่น  ผ้ายก  จ.ลำพูน   ผ้าไหมไทย จ. สุรินทร์   ผ้ากลีบบัว  ผ้าไทย  จ.อุบลราชธานี อีกทั้งลักษณะผ้าซิ่นเอกลักษณ์ของอุบลฯ ที่เราเก็บแคแรคเตอร์ไว้คือ ลายร่องคือตัวริ้วที่เป็นทางยาวที่เห็นจากผืนผ้าซึ่งสวมใส่แล้วทำให้คนดูสง่าขึ้น และผ้าอุบลฯ มีลักษณะพิเศษคือมี หัวซิ่นปกติซิ่นจังหวัดอื่นเวลานุ่งจะพับหัวซิ่นเข้าไปในเข็มขัด แต่อุบลฯ จะเปิดโชว์หัวซิ่นให้คนดูเพราะเขาทอสวยเป็นพิเศษ และ ตีนซิ่นก็มีแคแรคเตอร์แบบอุบลคือ ถ้าตีนซิ่นเล็ก ๆ จะเป็นผู้ดี ถ้าตีนใหญ่ ๆ ฯลฯ 

      การใส่ผ้าไทยทำให้เกิดภูมิปัญญาไทย มีการอนุรักษ์ผ้าไทยทำให้เกิดระบบวนเวียนทางเศรษฐกิจ   สิ่งที่เกิดกระแสสังคมได้มากสุดที่เราสัมผัสได้คือ การได้ใส่ชุดไทยไปร่วมกิจกรรม “งานอุ่นไอรัก”  ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ลูกเด็กเล็กแดง ประชาชนทั้งประเทศอยากแต่งตัวสวยๆใส่ชุดไทย  ผ้าไทย ไปถ่ายรูปที่ลานพระบรมรูปทรงม้า  ที่หน้าพระลาน คือทำให้เกิดความภาคภูมิใจ การใส่ชุดไทยทำให้ไม่เคอะเขิน ใส่แบบอัตโนมัติ   สิ่งสำคัญคือเมื่อใส่ชุดไทยไม่ว่าจะแบบไหนก็ตาม จะทำให้เรา  “องค์ลง สวย สง่า  มือประสานกัน หน้าเชิด อกตรง  บุคลิกภาพหลังตรง ยิ้มสวยๆ ทันที”   นี่แหละ เสน่ห์ของผ้าไทย  และการที่เราได้ใส่ผ้าไทย ชุดไทยไปวัดในทุกวันๆตามวัยของคุณแม่เอง ถือว่าเราได้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง ดำรงความเป็นไทยไว้  ผ้าไทยไม่ได้แพงอย่างที่คิด                 

 

  แม้การสะสมผ้าไทยหลายคนคงคิดว่าต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะซื้อได้เพราะราคาแพง แต่อยากจะบอกว่า ผ้าไทยที่มี ที่สะสมไว้ไม่ได้มีราคาแพงเว่อร์อย่างที่ใครๆคิดเลย  ราคาที่มีคือตั้งแต่หลักร้อยบาท ไปถึงแสนบาทเท่านั้นเอง  มูลค่าราคาให้ชาวบ้านชุมชนได้มีรายได้ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย  

“อะไรที่เป็นผ้าและเป็นฝีมือของคนไทย   เราเป็นคนไทยก็น่าจะช่วยกันสืบสาน  อนุรักษ์ผ้าไทย”

   ทุกวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่ใส่ผ้าไทย  ชุดไทยเข้าวัดเพราะตั้งใจ ทำบุญ ไหว้พระ เพื่อกราบสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งใจไว้จะทำให้ครบ จำนวน 33,902วัด  เป็นเป้าหมายที่อยากทำให้ครบ สิ่งที่ทำแบบนี้ทำให้จิตใจเราเย็นสบาย มองโลกในแง่บวก มองทุกคนเป็นคนดี เป็นมิตรเสมอ จนเกิดแฮ็ชแท็ค การให้มีความสุขเสมอ #การทำบุญ การทำทาน การทำความดี # ใครใครก็ทำได้ค่ะ

 

 

 

 

ข่าวฮอตน่าสนใจ