น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน!! ปันน้ำใจให้น้อง..เพื่อเด็กไทยในชนบท

เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงในการทำความดีแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันกับโครงการ ปันน้ำใจให้น้อง..เพื่อเด็กไทยในชนบท สำหรับ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กันดารห่างไกล ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มีรายได้ต่ำ งบประมานในการสนับสนุนไม่ได้เต็มศักยภาพทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมถึงอุปกรณ์กีฬา จึงเกิดโครงการดีๆเพื่อช่วยเหลือและสนุนนี้ขึ้นมา

image1 image2

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ