ม.ศรีปทุม ร่วมสร้างและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่อินเดีย

ม.ศรีปทุม ร่วมสร้างและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วางศิลาฤกษ์อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย

ok ส่งข่าว อธิการบดี ว่างศิลาฤกษ์n

วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2559 : ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางสู่วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
เพื่อร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สำนักพระธรรมฑูตและอู่น้ำ) วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ฯ และพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย เนปาล เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ มีพระภิกษุสามเณร และญาติโยมเข้าร่วมงาน ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ยังได้เมตตานำทีมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะฯ ทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมทั้งนำจาริกแสวงบุญกันที่ดินแดนกำเนิดของศาสนาและความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอินเดีย ทั้งไปเยือนสักการะสังเวชนียสถานอันสำคัญของพุทธศาสนาและไปนมัสการเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูและลัทธิต่างๆเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต อาทิ พุทธคยา – พระมหาเจดีพุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – พระพุทธเมตตา – เขาคิชฌกูฎ -วัดชีวกัมพวัน – วัดเวฬุวัน – หลวงพ่อองค์ดำ – เขาดงคสิริ – สถูปเจดีย์นางสุชาดา –มหาวิทยาลัยนาลันทา ฯลฯ

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ