ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา

2O9A1792
นางสาว ปริยาภัทร พันธุ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา ประเภท : โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ การจัดการ ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

2O9A1812 2O9A1818

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ