โครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย

 โครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทยimg_1517

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย( STEM Education  for  The Development  of Youth Entrepreneurship  หรือ E2STEM) มีการจัดงานออกร้านเพื่อให้นักเรียนได้พบกับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการประกวดการ

img_1507

บูรณาการสะเต็มศึกษาแผนธุรกิจ และการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ความรู้เชิง สะเต็มศึกษา ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนในโครงการ สะเต็มศึกษา เพื่อ พัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (E2STEM) โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 5 โรงเรียน  โดยได้จัดการประกวดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ