MOU ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

????????????????????????????????????

MOU ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งใหญ่ในแวดวงโลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับแถวหน้าของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40ปี ศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ