SPU The Professional #5 “ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK

SPU The Professional #5  “ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายความรู้ด้านธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ “ก้อง เซปเป้” ผู้บุกเบิกเครื่องดื่ม Beauty Drink ที่มียอดขายอันดับ 1 ในไทย พร้อมขยายแบรนด์ดังสู่ระดับโลก ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่าง ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ ห้อง ออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ