Cell Therapy กับ การชะลอวัย

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย ขึ้นบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ Cell  Therapy กับ การชะลอวัย ” การเปลี่ยนแปลงให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย โดยภายในงานมีบริการตรวจวิเคราะห์เลือด เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาฟรีตลอดทั้งงาน ภายใต้ชื่องาน Anti-Aging & Happy Life”มีผู้สนใจมาร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่  แบงคอกเเอนไทน์  เอจจิ้ง  เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่สุทธิสาร

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ