สนช. จับมือสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนนักถ่ายภาพร่วมเปิดมุมมองนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6 แสนบาท

สนช. จับมือสมาคมถ่ายภาพฯ ชวนนักถ่ายภาพร่วมเปิดมุมมองนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6 แสนบาท

dsc_0751

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดภาพถ่าย “Innovation Thailand Photo Contest 2016” ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ “นวัตกรรม…ในมุมมองของคุณ” และ “รอ…นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดกว้างสำหรับนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ สมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ ไม่จำกัดเพศและวัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในประเทศ โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่รอบตัว รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม ในการนำเสนอปัญหาพร้อมทั้งแนวทางและโอกาสในการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม ชุมชน และประเทศดีขึ้น

dsc_0757 dsc_0765

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “การจัดประกวดภาพถ่าย “Innovation Thailand Photo Contest 2016” ถือเป็นครั้งแรกของวงการถ่ายภาพในประเทศไทยที่มีการนำมุมมองด้านนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาพถ่าย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการถ่ายภาพ และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยกันนำเสนอปัญหาและโอกาสในการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นทั้งต่อสังคม ชุมชน และประเทศ การประกวดแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ “นวัตกรรม…ในมุมมองของคุณ” และ “รอ…นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลง” รางวัลชนะเลิศแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และรางวัลชมเชยหัวข้อละ 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท โดยจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล หรือไฟล์ภาพถ่ายที่สแกนมาจากฟิล์มเท่านั้น ไม่รับภาพที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป ผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.rpst.or.th) โดยจะเปิดรับสมัครวันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2559”

dsc_0765

s__23756812

นายขจร พีรกิจ ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ผู้ที่ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครในระบบเว็บของสมาคมฯ โดยจะต้องสร้าง username และ password ขึ้นเอง เมื่อสมัครครบ 48 ชั่วโมง จะสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการอัพโหลดภาพถ่ายได้ แต่หากเป็นสมาชิกที่เคยร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดของสมาคมฯ สามารถใช้ username และ password เดิมเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย ทั้งนี้ ภาพที่จะส่งเข้าประกวดนั้นต้องเป็นไฟล์ .jpg ที่มีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 พิกเซล สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยกล้องดิจิตอลโดยตรง หรือกล้องบรรจุฟิล์ม หรือการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือหรือวิธีการอื่น พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวคิดไม่เกิน 2 บรรทัด 4 ภาพถ่ายดังกล่าวต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สำหรับลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายนั้น ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ สนช. เช่น การนำไปจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันตัดสิน”

loading...

ข่าวฮอตน่าสนใจ