คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล รวมไปถึง รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ โดยถือเป็นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ

การให้บริการทางวิชาการด้านแพทย์ศาสตร์ และมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรระหว่างสองสถาบัน ตลอดจนการจัดฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยพิธีลงนามในครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารอำนวยการ ชั้น2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนน สามเสน ไปเมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา
เรียงจากซ้ายไปขวา
1.รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2.รศ.ประยุทธ ศิริพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
3.ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข่าวฮอตน่าสนใจ