“หนิง นิรุตติ์ – แพท ณปภา” ร่วมงานแพทยสมาคม “มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย”

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน“มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย” นำโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พญ.นาฏ ฟองสมุทรหัวหน้าโครงการอุ่นใจใกล้แพทยสมาคมและกลุ่มอัศจรรย์อาวุโส โดยมี
นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกล่าวเปิดงานมีเหล่าศิลปินดารา นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รอง เค้ามูลคดี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อาภาพร นครสรรค์, แพท ณปภา และจ๊ะจ๋า พริมรตา ร่วมงานสัมนาเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตสูงวัยและการดูแลผู้ป่วยสูงวัยพร้อมทั้งยังเปิดให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมสัมมนาณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯอาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี

ภายในงานจัดให้มีการสัมนาให้ความรู้การส่งเสริมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีในวัยอาวุโสเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุปกติมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นรวมทั้งการเพิ่มความเข้าใจ ความ ตระหนักรู้ด้านสมองเสื่อมให้มากขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วภายในงานก็ยังจัดให้มีกิจกรรม Dementia Screen for Access การประเมินผู้สูงอายุว่ามีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมหรือไม่ สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วม กิจกรรมกับทางแพทยสมาคมฯ แพทยสมาคมฯ จะมอบ Box set ชุดแนะนำเบื้องต้นสำหรับดูแลผู้ป่วยสมอง เสื่อม และสายรัดข้อมือ FORGET ME NOT WRISTBAND เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หายออกจากบ้านโครงการนี้เริ่มต้น 5,000 ชุด

สำหรับ โครงการนี้จะมีแผนดำเนินงาน 2 ปีด้วยกันโดยทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มีแผนงานการจัดกิจกรรมนี้ไปทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างแข็งแรง พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งชมรมกลุ่มผู้ป่วยและชมรมกลุ่มผู้สูงอายุภายใต้โครงการ “อุ่นใจใกล้ แพทยสมาคมฯ” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆบุคคลสำคัญในสังคม ร่วมเป็นกรรมการชมรมฯ เพื่อร่วมวางแผนการทำงานของชมรมฯ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่างๆและให้ความรู้เพื่อให้แนวทางด้าน การรักษาและดูแลสุขภาพร่างกายกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในสังคมไทย

ทั้งนี้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุทางแพทยสมาคมฯได้จัดตั้งกลุ่มอัศจรรย์อาวุโสขึ้นเพื่อให้ดำเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้แต่ละครอบครัวหันมาใส่ใจการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุมากขึ้น
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้

ข่าวฮอตน่าสนใจ