สร้างผู้ประกอบการ e-Commerce รุ่นใหม่

29/08/2015 thaihot 0
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย  บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด (Positif) และบริษัท เพย์ โซลูชั่นส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “การประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์...