กิจกรรมการแข่งแรลลี่การกุศล Family Car Rally สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่2

29/02/2016 admin 0
กิจกรรมการแข่งแรลลี่การกุศล Family Car Rally สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่2 กิจกรรมการแข่งแรลลี่การกุศล โดยการนำของนายวิกร ภูวพัชร์ ประธานคณะกรรมการคณะนักศึกษา ปศส.10 (หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท...