งานนี้มีสะดุ้ง!!! เมื่อมีคนบอกว่า การกินเจ (ไม่กินเนื้อสัตว์) จริงๆไม่ได้บุญ

11/01/2016 admin 0
เรื่อง "การบริโภคเนื้อสัตว์" (วิสัชนาธรรมโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ) สมเด็จพระสังฆราช เคยปรารถเรื่องการกินเจกับพระราชินีว่าคนไทย "เข้าใจผิด" อยู่มาก การกินเจ (ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์) จริงๆไม่ได้บุญ อธิบาย คือ เราไม่กินข้า...