ผู้โดยสารเป็นเหตุ! ทัก แอร์กราวด์ จนเสียเซลฟ์ ตัดสินใจลาออก ทิ้งชีวิตลูกจ้างไปชั่วชีวิต!

05/11/2015 admin 0
ใครจะเถียง!! ขยัน ซื่อสัตว์ ประหยัด อดทน ก็ใช่ว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือประสบความสำเร็จเสมอไป แต่หลายสิ่งที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งจุดเปลี่ยนที่สำคัญในตัวเรากับเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นในตอนสายของวันธรรมดาวันหนึ่ง เหมือนกับเรื่องราวของ กิ๊ก อัญรั...