คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ยกระดับวงการแพทย์สร้างทางเลือกใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย เพิ่มโอกาสการรักษา

25/08/2016 admin 0
คณะวิทยาศาสตร์ สจล. คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ยกระดับวงการแพทย์สร้างทางเลือกใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย เพิ่มโอกาสการรักษา คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โชว์ศักยภาพนักวิจัยไทยและทีมคณาจารย์ ก้าวทันยุคดิจิตอล ยกระดับวงการแพทย์ สร้างมิติใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ...