คาหนังคาเขา จับพระค้ายาบ้าพร้อมกลางที่ร้อยเอ็ด บาปกรรม! จับสึกนิมนต์เข้าคุก

20/06/2016 admin 0
คาหนังคาเขา จับพระค้ายาบ้าพร้อมกลางที่ร้อยเอ็ด บาปกรรม! จับสึกนิมนต์เข้าคุก จับพระวัดเหนือสุพรรณวนาราม ค้ายาบ้า ข่าวจากท่านป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องข่าวธวัชชัยศป.ปส.อ.สุวรรณภูมิ วันที่ 20มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น.ได้รับการประสานจาก จนท.ทหาร ชุด ร1...