แชร์สนั่น พระเดินจับมือผู้หญิง!!ช้อปปิ้งตลาดนัด

18/06/2015 thaihot 0
กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนกับภาพของพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินจับไม้จับมือโยมซึ่งเป็นผู้หญิงกลางที่สาธารณะชน เกิดเป็นประเด็นให้คบคิดถึงความไม่เหมาะสมในพฤติกรรมดังกล่าว โดยพระในรูปนี้กำลังจูงแขนกับผู้หญิงคนหนึ่งเดินในตลาดเหมือนกับคนรักชายหญิงทั่วไป ทั้งๆที่...