ด่วน!! ญี่ปุ่นถูกตรวจสอบการให้สินบนกรรมการโอลิมปิกสากล ถูกถอนสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดปี 2020

20/05/2016 admin 0
  ด่วน!! ญี่ปุ่นถูกตรวจสอบการให้สินบน กรรมการโอลิมปิกสากล มี% ถูกถอนสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดปี 2020  ให้อังกฤษจัดแทน เรียกว่าฟ้ามีตาก็ว่าได้เมือมีการรายงานข่าวจากทาง Business Journal ว่าญี่ปุ่นถูกตรวจสอบการให้สินบนกรรมการโอลิมปิกสากล ซ...