ดอยคำพลิกโฉมใหม่ สดใสกว่าเดิม เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนิวเจน รักสุขภาพสานต่อปรัชญาความจริงใจ

25/08/2016 admin 0
ดอยคำพลิกโฉมใหม่ สดใสกว่าเดิม เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนิวเจน รักสุขภาพสานต่อปรัชญาความจริงใจ ตามแนวทาง “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” ถือเป็นการรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ของ ‘ดอยคำ’ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวัตถุดิบของเกษตรกร ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า...