เปิดใจ! จากนักข่าวและพิธีกรสาวค่าตัวหลักร้อย…สู่ตัวแม่การตลาดออนไลน์ค่าตัวหลักล้าน

04/07/2016 admin 0
เปิดใจ “ไทม์ ธนาวิมลวรรธน์” จากพิธีกรข่าวค่าตัวหลักร้อย สู่ตัวแม่การตลาดออนไลน์ค่าตัวหลักล้าน "ล้มร้อยครั้ง ก็ลุกร้อยครั้ง"   ไทม์ ธนาวิมลวรรธน์  เฟสบุค Chutikan Thyme  นักข่าว พิธีกรบันเทิงอิสระ และที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์   บ.ความคิดดี จำกัด ...