“ต๊ะ วริษฐ์” นำทีมดารา ฉลอง 2 ปี โปร-บิวติ อินเทอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป

06/04/2016 admin 0
ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 อย่างงดงาม สำหรับ สถาบัน PRO-BEAUTI CENTER(โปร-บิวติ เซ็นเตอร์) แบริ่ง พร้อมรางวัลการันตีมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของไทย I.B.A. Global quality & Sevice 2015 และอีก 2 รางวัล ธุรกิจและผลิตภัณฑดีเด่นแห่งปี Biz & Products ...