น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน!! ปันน้ำใจให้น้อง..เพื่อเด็กไทยในชนบท

10/02/2016 admin 0
เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงในการทำความดีแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกันกับโครงการ ปันน้ำใจให้น้อง..เพื่อเด็กไทยในชนบท สำหรับ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู...