ผู้บริหารแบรนด์ Delgado รับรางวัล Best Business “คุณค่าแห่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย”

23/09/2016 admin 0
Best Bllion Business Awards 2016 รางวัล “คุณค่าแห่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย” โดย สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัล จุดประกายความคิด สร้างความภูมิใจ คุณค่าแห่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ในงาน Best B...