พบกับกิจกรรม Emotional Design x Performance Design Workshop ณ The The Style by TOYOTA

22/11/2016 admin 0
          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับกิจกรรม "Emotional Design x Performance Design Workshop" ที่สื่อสารเรื่องปรัชญาการออกแบบของโตโยต้า Vibrant Clarity กั...