เมืองไทยหนาวอีกแล้ว 1-2 ก.พ. ภาคเหนือ-อีสาน อุณหภูมิลดเหลือ 10-15 องศา

28/01/2016 admin 0
แหล่งข่าวนักวิชาการด้านอากาศของ สสนก.กล่าวว่า สาเหตุที่อากาศยังคงเย็นอยู่ แม้ว่าความกดอากาศสูงได้อ่อนกำลังลงแล้ว เป็นเพราะความเย็นที่มากับหย่อมความกดอากาศสูงยังคงพอมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ช่วงเที่ยงไปจนถึงเวลาบ่ายเมื่อเริ่มมีแสงแดดอุณหภูมิก็จะเริ่มสู...