สร้างผู้ประกอบการ e-Commerce รุ่นใหม่

29/08/2015 thaihot 0
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย  บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด (Positif) และบริษัท เพย์ โซลูชั่นส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “การประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์...

MOU ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

23/08/2015 admin 0
MOU ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งใหญ่ในแวดวงโลจิสติกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับแถวหน้าของประเทศไทย...

ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมรับรางวัล โครงการดีเด่นของชาติ “แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์”

26/07/2015 thaihot 0
ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย นำ อาจารย์ และนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมรับรางวัล ในงานประกาศเกียรติคุณ บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557 ซึ่งอาจารย์ และนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทย...

ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา

11/06/2015 thaihot 0
นางสาว ปริยาภัทร พันธุ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา ประเภท : โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ การจัดการ ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิรา...