ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา

11/06/2015 thaihot 0
นางสาว ปริยาภัทร พันธุ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา ประเภท : โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ การจัดการ ในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิรา...