รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2558

07/03/2016 admin 0
สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท. ได้จัดงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธ...