รางวัล Thailand Reader Awards 2015 “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน”

20/12/2015 admin 0
รางวัล Thailand Reader Awards 2015 “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” ประจำปี 2558  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นพิธีการมอบโล่รางวัลแห่งเกียรต...