รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2558

07/03/2016 admin 0
รับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2558  สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สว.นท. ได้จัดงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 รางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี 2558 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ...