เห็นแล้วน้ำตาไหล เณร 40 รูป อดอยากกินข้าวคลุกน้ำปลา ฐานะทางบ้านยากจน

24/02/2016 admin 0
เห็นแล้วน้ำตาไหล สงสารเณร 40 รูปไม่มีข้าวกิน อดมื้อกินมื้อฐานะทางบ้านยากจน ในขณะเมืองไทยมีปัญหาเรื่องพระสงฆ์ที่วุ่นวายกันก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธาในศาสนาไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อน อันเนื่องจากเรื่องอำนาจทางศาสนา รวมถึงการออกมาเปิดเผยถึงทรัพย์สินอันมห...