เปลือกไข่ใครว่าไร้ค่าไร้ราคา

12/06/2015 thaihot 0
ของรอบๆตัวที่มองว่าไม่มีค่า คิดดีๆ...คิดให้ถี่ถ้วนและที่สำคัญ...คิดอย่างสร้างสรรค์...ในมุมบวก....คุณก็จะพบว่าขนาดเปลือกไข่ที่วางอยู่ในกองขยะยังมีมูลค่าได้หากรู้จักคิดประดิษฐ์ดัดแปลง เอามาปลูกต้นไม้เพิ่มความสวยงามทำประโยชน์ได้อีก เช่นกันกับหลายสิ่งท...