เฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับอาเซียน ผลิตสื่อโฆษณา โครงการ“ แจ่มโปรเจค”

18/07/2016 admin 0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะเลิศ ผลิตสื่อโฆษณา ในโครงการ “ แจ่มโปรเจค” สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลรางวัลผลิตสื่อโฆษณา ในโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับอาเซ...