เรียบจบวิศวะจุฬาฯ แต่มาเป็นแม่ค้า….ถ้าไม่เราดูถูกตัวเอง…ก็จะไม่มีใครกล้าดูถูกเรา

04/07/2016 admin 0
เรียบจบวิศวะ จุฬาฯ แต่มาเป็นแม่ค้าออนไลน์  ถ้าไม่เราดูถูกตัวเอง….ก็จะไม่มีใครกล้าดูถูกเรา นับว่าประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดในธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ความงาม อย่างคุณ บิ๊ว กัญจนพร วโรดมวงศกร เฟสบุ๊ค Kanjanaporn Warodomwongsakorn ผู้บริหารแบรนด์ Dearest...