ด่วน ผวจ ฉะเชิงเทรา แถลงออกคำสั่งฉบับที่ 2

ใครฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิด มาตรา 52 พรบ.ติดต่อ 2558 ระวางโทษจำไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน มาตรา 368 ประมวลกฏหมาอาญา ระวางโทษจำไม่เกิน 10 วัน ปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจมีความผิด มาตรา 18 พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ระวางโทษจำไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารประกาศ

Loading...

ขอบคุณ คณะกรรมการติดต่อฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ