หนุ่มปวดท้องทนไม่ไหวช่วงเคอร์ฟิว โทรขอความช่วยเหลือ ไม่มีใครมา แถมยังโดน จนท ด่าอีก

กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่ง ได้มีการโพสต์ภาพชายคนหนึ่ง พร้อมกับระบุข้อความว่า ชายคนดังกล่าวปวดท้องมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศใน พรก ฉุกเฉิน ซึ่งจะหาแท็กซี่ ให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลก็ไม่มี โทรแจ้งรถพยาบาลก็บอกมาไม่ได้ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ช่วยแถมโดนด่าอีก

โดยหลังจาก ที่ได้มีการโพสต์เรื่องราวออกไป ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ผู้โพสต์กล่าวว่า พาไปส่งบ้านเพื่อนเขาครับ ที่บางบอน3 ให้กินยาเบี้องต้นทนตอนเช้าค่อยหาหมอ ส่วนอาการเป็นยังไงตอนนี้ไม่ทราบเลย หลังจากไปส่งที่ห้องเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทราบต่อ แต่บอกว่าเช้าจะไปหาหมอครับ หลังจากนี้คงต้องรอทางฝั่งเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจง ถึงเหตุการณ์นี้ต่อไป

Loading...

โพสต์ดังกล่าว

ปวดท้องตอนดึก

ทั้งนี้ สำหรับ พรก ฉุกเฉินดังกล่าว มีข้อกฎหมายกำหนดดังนี้

ข้อ1 ห้ามบุคคลใดทั่วราขอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22:00 น ถึง 04:00 น ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน

โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ฉบับที่ 3 หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ 2548

ข้อ2 ในกรณีที่มีการประกาศ หรือสั่ง ห้าม เตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ 1 วรรคหนึ่ง สำหรับจังหวัด พื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย

ข้อ3 ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

อ่านต่อ