เผย 8 กลุ่มอาชีพ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง

เผย 8 กลุ่มอาชีพ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 ผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง จากมาตรการณ์เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งวันนี้ วันที่ 8 เม.ย. 2563 ได้มีผู้ที่ได้รับเงิน 5,000 บาท กว่าสองแสนคนแล้ว ซึ่งจะดำเนินการต่อในวันที่ 9 – 10 เมษายน หลายๆคนจึงเกิดความสงสัยเกณฑ์ในการเลือกผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ควรจะได้รับเงินชดเชยนี้ ทางด้านนายลวรณ แสงสนิท ผอ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค เปิดเผยว่า กระบวนการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ที่มียอดผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 24.8 ล้านคน ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น


การประกาศผู้ได้รับสิทธิ์วันนี้ 8 เมษายน เป็นวันแรกครบ 7 วันทำการ ข้อมูลจะทยอยออกมา ผู้ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจะทยอยได้ในวันถัดไป เพราะแต่ละคนมีการตรวจสอบคัดกรองไม่เท่ากัน บางคนตรวจสอบง่าย ดังนั้นคนที่ไม่ได้เงินวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ วันนี้ประกาศแค่คนที่ผ่านเกณฑ์ในช่วงวันที่ 8 ถึง 10 เมษายน 2563

คัดลอก


จากข้อมูลผู้มาลงทะเบียนกว่า 24.8 ล้านคน สามารถแยกกลุ่ม

1.กลุ่มรับจ้างทั่วไปลงทะเบียน 11,700,000 คน ผ่านเกณฑ์แล้ว 4 แสนคน

2.กลุ่มค้าลงทะเบียน 6,300,000 คน ผ่านเกณฑ์ 6 แสนคน

3.กลุ่มที่มีนายจ้างลงทะเบียน 1,900,000 คน ผ่านเกณฑ์ 4 แสนคน

4.ขับรถรับจ้าง ลงทะเบียน 3 แสนคน ผ่านเกณฑ์ 1 แสนคน

5.กลุ่มผู้ค้าสลาก ลงทะเบียน 2 แสนคน ผ่าน 2 หมื่นคน

6.มัคคุเทศก์ ลงทะเบียน 3 หมื่นคน ผ่านแล้ว 1 หมื่นคน

7.อาชีพอิสระอื่นๆ ลง 1,700,000 คน ผ่าน 1 แสนคน

8.กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายช่วยเหลือ แต่มาลงทะเบียนมาก เช่น อาชีพอิสระบางประเภท อาทิ ค้าขายออนไลน์ รับจ้าง แรงงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะค้าขายออนไลน์ พบว่ามาลงทะเบียน 2,100,000 คน ไม่ผ่านเกณฑ์เลยแม้แต่รายเดียว เนื่องจาก รัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการ ค้าขายที่ไม่ดีมาจากผลกระทบเศรษฐกิจไม่ดี มากกว่าโควิด

สำหรับล็อตแรก ได้จ่ายเงินครบจำนวนแล้ว ส่วนล็อตที่สองให้รอในวันที่ 9 ถึง 10 เมษายน 2563

อ่านต่อ