ผอ.คลัง ตอบชัด สถานะนี้ แค่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์ ก็ได้ 5000

ผอ.คลัง ตอบชัด สถานะนี้ แค่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์ ก็ได้ 5000

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. เปิดเผยความคืบหน้า กรณีมาตรการการช่วยเหลือ 5,000 บาท ในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวก ขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่


เพราะขณะนี้ระบบได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10.6 ล้านคน เข้าในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะมีการอัพเดตจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะ ตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวัน

Loading...

สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่า เงินยังไม่เข้าบัญชี แสดงว่าบัญชีถูกปิด ไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี หรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชี หรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่ และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไป

กรณีนี้ อยากแนะนำว่า ให้ไปทำผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหา และทำให้การโอนเงินสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง นายลวรณกล่าว.


ขณะที่ ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วย ขอให้รับสิทธิ์เยียวยาผ่านมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทำการเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วย สามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทได้ โดยหากท่าน เคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตรกร สามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิด สามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้ โดยใช้ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63


ทั้งนี้ ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 9 แสนคน ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ 5.4 ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็ว

อ่านต่อ