สัญญาณเตือนครั้งใหญ่ จากเมืองจีนถึงประเทศไทย

กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มีจำนวนมากที่สุด

หนึ่งในสัญญานบวก คือ เริ่มมีสายการบินของประเทศจีนได้ติดต่อขอบินกลับเข้ามาประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ จำนวนหลายเที่ยวบิน ทั้งนี้ อยู่ที่ประเทศไทยของเราเอง ว่าจะพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากจีนหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาล และผู้ประกอบการว่าพร้อมหรือไม่

Loading...

เตรียมพร้อมเข้ามาเที่ยวบ้านเรา

ทั้งนี้ ขอฝากถึง สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของบ้านเราเอง ให้มีการให้ความสำคัญ กับสุขอนามัย ความสะอาดและสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ เพื่อป้องการการเกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

วัดพระแก้วคือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจีนนิยมมาเที่ยว หากเป็นเช่นนั้น จะทำให้การท่องเที่ยวในบ้านเราฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง

อ่านต่อ