เผยสาเหตุ ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน

เผยสาเหตุ ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียน สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่รัฐฯได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 28 มีนาคม 63 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ได้ปิดการรับลงทะเบียนไปแล้ว แต่ยังคงเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความไม่ได้รับสิทธิ แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้จริงๆ

ยื่นทบทวนสิทธิ


สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์ แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี แสดงว่าบัญชีถูกปิด ไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 1 ปี หรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อ – นามสกุล เลขที่บัญชี หรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลือง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่ และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไป

Loading...

กรณีนี้อยากแนะนำว่าให้ไปทำพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหา และทำใ้ห้การโอนเงินสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง


ได้รับสิทธิ แต่ข้อมูลไม่ตรง

หากได้รับสิทธิ แต่เนื่องจาก ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธี ข้อมูลการรับเงิน โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เลือกเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

กรอกข้อมูลการรับเงินใหม่


คงหายข้องใจกันบ้างแล้ว สำหรับท่านใดที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ แต่สถานะให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนั้น ให้รีบเข้าแก้ไขข้อมูลและรอตรวจสอบกรรับเงินในรอบถัดไป

อ่านต่อ