เปิด ขั้นตอนง่ายๆ รับเงิน กปน. ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ได้สูงสุด 600 บาท

เปิด ขั้นตอนง่ายๆ รับเงิน กปน. ขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ได้สูงสุด 600 บาท มีรายงานว่า ปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า กปน. มี 4 มาตรการ บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จากการแพร่ระบาดของไวรัส โค วิด 19 ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน


โดยหนึ่งในมาตรการหลัก ได้แก่ การคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย (R1) รวมถึงคอนโค อาคารชุด ห้องเช่า นิติบุคคล(ผู้วางเงินประกัน) โดยผู้ใช้น้ำที่ขอเงินประกันคืนจะต้องมีชื่อตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ โดยเริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนออนไลน์ที่

1)www.mwa.co.th เมนู eservicesapp.mwa.co.th

Loading...

2)App MWA onMobile

3)Line : @MWAthailand


สามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดระยะเวลา หรือ โทร 0 2500 2828 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น. (พิเศษวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. 2563 เปิดสายรับบริการ เวลา 08:30 – 16:30 น)

สำหรับเงินประกันการใช้น้ำ ที่วางไว้ตามประกาศ กปน. เรื่องการเรียกเก็บเงินประกันการใช้ประปาของ กปน. มาตรวัดน้ำแต่ละขนาด อาทิ มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว เงินประกัน 200 – 400 บาท มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว เงินประกัน 300 – 600 บาท ซึ่งผู้ใช้น้ำที่มีการชำระค่าน้ำตามปกติ จะได้รับเงินประกันการใช้น้ำคืนตามขนาดมาตรวัดน้ำนั้นๆ และสามารถรับคืนเงินประกันการใช้น้ำผ่านพร้อมเพย์ / เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย / กสิกรไทย / ไทยพาณิชย์

โดยสามารถตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะเริ่มคืนเงินประกันการใช้น้ำตั้งแต่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ จะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบด้วย


นอกจากนี้ กปน. ยังมีอีก 3 มาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ำ ได้แก่

1)ยกเว้นการตัดน้ำ ทั้งมาตรชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ 2 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

2)ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

3)ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account : @MWAthailand

อ่านต่อ