อนุมัติแล้ว แม่ๆอย่าลืมลงทะเบียนรับเงินให้ลูก 3000 บาท

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคุณแม่ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 63 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3000 บาท วันนี้เราก็ได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามเป็นจำนวนมาก เราไปดูกันเลยจ้า

ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

ตอบ ผู้ได้รับสิทธิ์คือ

Loading...

-เด็กจากครัวเรือนย ากจน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ขวบ มีทั้งหมด 1.45 ล้านคน

-ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน

-ผู้พิการ 2 ล้านคน

ได้เงินเท่าไร

ตอบ คนละ 3,000 บาท

จ่ายเงินตอนไหน

ตอบ กำหนดจ่ายเงินสำหรับกลุ่มเปราะบาง คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม แต่เนื่องจาก จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วจะมีการสมทบงวดเดือนพฤษภาคมไปจ่ายพร้อมกับเดือนมิถุนายน กล่าวคือ เดือนมิถุนายน จะได้เงิน 2,000 บาท เดือนกรกฎาคม จะได้เงิน 1,000 บาท

หากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกลุ่มเปราะบางไหม

ตอบ หากเป็นการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหล่านี้ เนื่องจากเงินนี้เป็นเงินเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้ว แต่หากท่านเป็นผู้ที่มีรายชื่อรับเงินจากโครงการอื่นๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร จะต้องรอมติจากครม. ต่อไป

มีเกณฑ์อะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิ์

ตอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

อ่านต่อ