วันนี้บัตรคนจน เงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปกดนะ

วันนี้บัตรคนจน เงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปกดนะ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนอาจจำไม่ได้ว่าเงินเข้าบัตรวันไหน มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง วันนี้ทีมงานก็ได้รวบรวมมาฝาก จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยจ้า

วันที่ 1 สิงหาคม 63

1)วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาท/ดือน

Loading...

ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี แต่ไม่เกิ 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือน โดยต้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

2)ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุมทั้งรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า และบขส. ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทาง โดยได้รายละ 500 บาท

3)ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาท/3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นหากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

วันที่ 15 สิงหาคม 63

4)เงินคืนภาษี 5เปอร์เซ็นต์ ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5เปอร์เซ็นต์ ของยอดที่ใช้จ่ายไป

โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

ยกตัวอย่างเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป 100 บาท จะได้เงินคืนจากแวต 5เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรในเดือนถัดไป 5 บาท, หากจ่ายผ่านบัตร 500 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 25 บาท, หรือหากจ่ายผ่านบัตร 1000 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 50 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ โดยอัตราภาษีแวตปกติ 7 เปอร์เซ็นต์ นั้นแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%ส่วนอีก5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่านe-Moneyสำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง

5)เงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ โดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 50 บาท/เดือน สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน โดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไถึงเดือนกันยายน 63

วันที่ 18 สิงหาคม 63

6)ส่วนลดค่าน้ำประปา แต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร ซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

7)ส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

โดยทั้ง 2 สิทธิ์นี้เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม 62 – กันยายน 63รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน

โดยวันที่เงินเข้าเยอะที่สุดนั่นก็คือวันที่ 1 สิงหาคม 63 เพราะเข้าถึง 800 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

อ่านต่อ