เข้า 6 เด้ง บัตรคนจน เดือนกันยายน อย่าลืมไปเช็ค

เข้า 6 เด้ง บัตรคนจน เดือนกันยายน อย่าลืมไปเช็ค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ทยอยโอนเงินประจำเดือนก.ย. ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,400,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไว้ โดยเริ่มโอนเงินค่าสินค้า ค่าโดยสารสาธารณะและค่าก๊าซหุงต้ม ซึ่งเงินจะเข้าวันไหนบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ

วันที่ 1 กันยายน 63

Loading...


1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาท/เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน)

2.ค่าเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รฟม.และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาท/คนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน)

วันที่ 15 กันยายน 63

3.ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน ได้รับเงิน 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

รายได้ 0-30,000 บาท/ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท

รายได้ 30,001-100,000 บาท ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

4.คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน)

**หมายเหตุ โอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) โดยสามารถนำบัตรฯ ไปกดเป็นเงินสดออกมาได้ หรือใช้รูดซื้อสินค้า-บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

เริ่มแจกเงินวันที่ 18 กันยายน 63

5.ค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562-ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

6.ค่าไฟ 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562-ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัสเอทีเอ็ม(PIN 6 หลัก) ของตนไม่ได้ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่องเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่องเอทีเอ็ม ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่เครื่องเอทีเอ็ม แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว

อ่านต่อ