นวัตกรรมสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่สู่ความยั่งยืน เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ออร์กานิคเวย์ บริษัทเลือดไทย ขึ้นแท่นการรับรองมาตรฐาน Organic จากหลายทวีป พร้อมคว้ารางวัล The Green ERA Award For Sustainability 2019 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน จากสภาการค้าธุรกิจยุโรป พร้อมขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำด้านเกษตรอินทรีย์ของไทยก้าวสู่ระดับสากล
………หลายปีที่ผ่านมา หลายฝ่ายมีการตั้งคำถามว่า “ เกษตรอินทรีย์ ” สำหรับประเทศไทยจะสามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร จะพัฒนาวิจัยนวัตกรรมอะไรมาใช้ทดแทนการใช้สารพิษ สารเคมีอัตรายในกระบวนการเพาะปลูกพืชอาหาร…..
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่า อาหาร พืชผัก และผลไม้ เต็มไปด้วยสารพิษสารเคมีที่ตกค้าง แต่เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีคำตอบ ที่คลายความกังวลนี้เกิดขึ้นจาก กลุ่มบริษัท ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น ที่จะทำให้เรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องง่าย และเป็นไปได้จริง สำหรับกลุ่มเกษตรกรไทยในการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และนวัตกรรมนี้ช่วยสร้างความสุขความมั่นใจให้ผู้บริโภคอาหารมากขึ้น

คัดลอก

โดยผู้ที่อยู่ภายใต้ความสำเร็จ และผลักดันแนวคิด กระบวนการเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบ 100% ทั้งระบบให้ได้ผลในครั้งนี้คือ “คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช” ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท Organic way Corporation Ltd. ที่ได้ทุ่มเทเวลาและงบประมาณร่วมกับทีมนักพัฒนาวิจัยผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาปัจจัยผลิตพืชแบบปลอดภัยครบวงจรขึ้นมา ใช้ระยะเวลาพัฒนากว่า 20 ปี จนได้สารสกัดจากพืชธรรมชาติเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพดิน ปลูกพืช ป้องกันแมลงศัตรูพืช ป้องกันโรคพืชและเชื้อรา เสริมให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อปัจจัยรบกวนต่างๆ โดยไม่ใช้สารเคมีเลยทั้งกระบวนการปลูก มีให้ใช้ได้ทั้งในภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง การผลิตมีมาตรฐานสูง จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic ระดับสากลเป็นที่เรียบร้อย เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา


เรียกได้ว่า OrganicWay เป็นทั้งผู้พัฒนาวิจัยและโรงงานผู้ผลิตปัจจัยผลิตพืชครบวงจร รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรองมาตรฐานโดย USDA, EU Organic, JAS Organic และ VCERT UK Organic ซึ่งจะทำให้เกษตรกร นำไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างกว้างขวาง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพราะทุกฟาร์มสามารถใช้ได้ และสามารถใช้บันทึกเป็นปัจจัยผลิตพืชเตรียมการสู่การตรวจรับรองแปลงในระบบเกษตรปลอดภัยจนพัฒนาสู่แปลงเกษตรอินทรีย์ได้ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรม ส่งออก ที่เป็นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพื่อให้จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น การคิดค้นครั้งนี้ ยังส่งผลดีต่อเนื่องในอีกหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความมั่นใจของผู้บริโภคในประเทศ หรือแม่แต่เพื่อการส่งออกเนื่องจากตามข้อกำหนดต้องไม่มีสารเคมีตกค้าง โดยการขับเคลื่อนในครั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัท ออร์กานิคเวย์นั้น ได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด หรือ TABCO ในเครือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำเสนอผลิตภัณฑ์ของ ออร์กานิคเวย์ เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มสมาชิก ส.ก.ต. (สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.) ทั้ง 77 จังหวัดและเครือข่ายเกษตรกรทุกกลุ่มทั่วประเทศ ที่ต้องการหันมาทำเกษตรแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีลง เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้บริโภค โดยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตฐานการผลิตที่ดี ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างยั่งยืน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท Organic Way Corporation Ltd. ยังฝากถึงเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจอยากก้าวเข้ามาทำเกษตรยุคใหม่ อยากหาวิธีการปลูกพืชโดยการปรับลดการใช้เคมีเกษตรในรูปแบบต่างๆนั้น ทางกลุ่มออร์กานิคเวย์คำตอบ มีทางออกที่ชัดเจน ทำง่าย ได้ผลดีเช่นเดียวกันกับการปลูกแบบเดิม และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันพลักดัน สร้างอาชีพ สร้างสุขภาพที่ดี สร้างเกษตรที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงกับเครือข่ายเกษตรกรทุกกลุ่ม มาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่สู่ความยั่งยืนร่วมกัน กับกลุ่มบริษัท Organic Way Corporation Ltd.
ดังสโลแกนของกลุ่มออร์กานิคเวย์ “ ขอโอกาสให้โลก และเรา … ปลอดภัยอีกครั้ง”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.065-8914624 และ www.Organicway.co.th

อ่านต่อ