แรงงานประกาศ วันหยุดยาว 12 วัน วันไหนบ้างเช็คเลย

แรงงานประกาศ วันหยุดยาว 12 วัน วันไหนบ้างเช็คเลย  จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติม คือวันพฤหัส 19 พฤศจิกายน และ ศุกร์ 20 พฤศจิกายน โดยประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งจะทำให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พฤศจิกายน ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วัน และเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคมแต่จะย้ายไปหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมแทน ทำให้จะมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม โดยวันที่ 10 ธันวาคมเป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญนั้น


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ล่าสุด ได้มีเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้เผยสถิติวันหยุดออกมาซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคมนั้นจนถึงเดือนธันวาคม มีวันหยุดยาวทุกเดือนรวมเป็น 15 วัน

Loading...


เดือนพฤศจิกายน 19-22

เดือนธันวาคม 10-13

เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม 31-1

รวมวันหยุดยาวทั้งหมด 12 วัน

อ่านต่อ