เช็กด่วน 60 สถานที่เสี่ยง ชลบุรี ใครไปแล้ว รีบพบแพทย์

เช็กด่วน 60 สถานที่เสี่ยง ชลบุรี ใครไปแล้ว รีบพบแพทย์

เช็กด่วน 60 สถานที่เสี่ยง ชลบุรี ใครไปแล้ว รีบพบแพทย์
สำหรับตัวเลขผู้ติด CV-19 ชลบุรี ขณะนี้ (3 ม.ค. 2563) จำนวน 305 ราย

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ 243 ราย( 79.67% )
อาการเล็กน้อย 58 ราย (19.02 %)
ปอ ดอัก เสบ 3 ราย (0.98% )
เสีย ชีวิต 1 ราย (0.33%)
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเนื่องจากเป็นการค้นหาเชิงรุกวันละประมาณ 700 ราย กระจายไปเกือบทุกช่วงอายุ

Loading...

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

อายุน้อยกว่า 20 ปี และมากกว่า 70 ปี จะน้อยกว่าช่วงอื่น ชายหญิงเท่ากัน

ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่มาจากการลักลอบเล่นการพ นัน 230 ราย (75.4 % )
สัมผัสกับคนติดจากสถานที่ลักลอบเล่นการพ นัน 45 ราย(14.76% )
ติดจากต่างจังหวัด 11 ราย (3.6%)
ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 7 ราย( 2.3 % )
บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย (0.66%)
ที่เหลือ รอการสอบสวน 10ราย (3.28%)

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

อำเภอบางละมุง 180 ราย (58.02%)
อำเภอศรีราชา 79 ราย (25.9%)
อำเภอเมืองชลบุรี 23 ราย (7.55)
อำเภอสัตหีบ 10 ราย (3.28%)
อำเภอบ้านบึง 6 ราย (1.96%)
อำเภอพนัสนิคม 1 ราย (0.33)
อาศัยอยู่ใน จังหวัดระยอง แต่มารักษาในชลบุรี 6 ราย (1.96%)

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ